top of page

V harmonii s přírodou

Statek Lipka a.s. chová a šlechtí francouzské masné plemeno Parthenaise. Důraz je kladen na inseminační reprodukci a to býky ze země původu. Ročně je na svět přivedeno téměř čtyři desítky telat.

Ve Francii je plemeno Parthenaise považováno za špičku pro použití v gastronomii. Jateční výtěžnost dosahuje téměř 70% a dále se vyznačuje jemnou kostrou, výrazným osvalením, nízkým obsahem tuku a cholesterolu, vysokou křehkostí a jemností masa.

Zástupci statku pravidelně jezdí do země původu tohoto výjimečného plemene a navštěvují nejen renomované farmáře, ale také domov plemene v obci Parthenay, kde čerpají nové poznatky a zkušenosti.

V roce 2018 posílil chov plemenný býk NABAB, který byl francouzskou veřejností z plemene vybrán jako býk s mimořádnými genetickými parametry. Potomky tohoto býka bude možné spatřit na Lipce již v roce 2019. Chov Parthenaise na Lipce je průběžně obohacován novými kusy dobytka z místa původu pro perfektní kvalitu nejen samotného chovu, ale také špičkové kvality živočišné produkce.

Původním domovem plemene Parthenaise je oblast středozápadní Francie a největšího rozvoje se plemeni dostává na severozápadě Francie. V roce 1892 bylo toto plemeno s 1,1 miliony kusů třetím nejpočetnějším ve Francii a v roce 1893 byla založena plemenná kniha. Na konci 19. a v první polovině 20. století se jednalo o plemeno s tzv. trojstrannou užitkovostí: mléko - maso - tah. Toto plemeno se vyznačovalo nejenom velkou silou v tahu, ale také velmi kvalitním mlékem s vysokým obsahem mléčného tuku. V současnosti je toto plemeno chováno výhradně pro produkci kvalitního hovězího masa. V letech 1940-1970 došlo u plemene Parthenaise k výraznému poklesu početních stavů.

 

Hlavními důvody bylo: křížení s ostatními masnými plemeny, rozšiřování specializovaných dojených plemen a zavádění mechanizace. V roce 1965 klesl počet chovatelů registrovaných v plemenné knize na pouhých 12. V letech 1970-1980 došlo k historické změně - šlechtění plemene Parthenaise se začalo ubírat novým směrem. V roce 1971 byl vypracován nový šlechtitelský program a byla zahájena systematická selekce býků s výborným utvářením zevnějšku pro využití v inseminaci.

Kromě Francie je plemeno parthenaise chováno v Belgii, Nizozemí, Švýcarsku, Velké Británii, Irsku, v Mexiku, USA, Kanadě, na ostrově Guadeloupe, v Austrálii a na Novém Zélandu.

bottom of page